W ŚWIECIE MUZYKI – dzień 1

  • W filharmonii  – rozmawiamy z dziećmi na temat filharmonii w oparciu o ilustrację w książce str.74,75.Dziecko próbuje odczytać tekst pod ilustracją-ćwiczenia w czytaniu.
  • Ćwiczenie w karcie pracy str.25- nazywanie instrumentów przedstawionych na obrazkach, łączenie nazw z odpowiednim instrumentem.
  • Liczenie kratek. Naklejanie w okienkach odpowiednich liter odszukanych wśród naklejek. Czytanie nazw instrumentów. Rysowanie po śladach, bez odrywania kredki od karty. Nazywanie instrumentów przedstawionych na rysunkach karta pracy str.24
  • Malowanie farbami lub kredkami na dużych tekturowych pudłach, kartkach- zobrazowanie nastroju wybranego utworu  Fryderyka Chopina. Włączamy dowolny utwór Chopina, dzieci po wysłuchaniu opowiadają co czuły słuchając go, czy był wesoły czy smutny, o czym mógł opowiadać, następnie malują ilustrację.
  • Naklejanie liter odszukanych wśród naklejek na luki w wyrazach – nazwach obrazków. Odczytywanie całych nazw. Głośne liczenie obrazków kwiatów. Klaskanie na każde raz (karta pracy str.26).
  • Zabawa graficzna Instrumenty z cyfr- rysujemy na kartce duże cyfry i proponujemy dziecku dorysować elementy tak aby powstał instrument np. .z 3, 8 można otrzymać skrzypce itp.