W ŚWIECIE MUZYKI – dzień 4

·    Nazywamy muzyków- podajemy nazwę instrumentu i nazywamy muzyków grających na nich np. pianino –       pianista, gitara- gitarzysta itp.

·    Z prawej strony, z lewej strony – ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną:

– proponujemy aby dziecko dotykało różnymi częściami ciała przedmioty znajdujące się w mieszkaniu np.           dotknij prawą ręką krzesło, lewym ramieniem szafkę itp.

– dziecko trzyma przedmiot np., klocek i kładzie go względem siebie według poleceń rodzica np. połóż                   klocek przed siebie, za siebie, z prawek strony, lewej strony.

– dzieci obrysowują na kartce swoje stopy, dłonie polecamy aby np. prawą stopę ozdobiły kropkami, lewą             kreskami itp.

·     Kolorowanie drogi rodziny do filharmonii (karta pracy str.29).