W ŚWIECIE TEATRU – 1 dzień

 • Rozmawiamy z dziećmi na temat: Co to jest teatr? – odwołanie się do wiadomości oraz
  przeżyć i doświadczeń dzieci, możemy zadać następujące pytania:
  – czy teatr to budynek?
  – co jest potrzebne by stworzyć teatr?
  – czy w teatrze występują tylko ludzie?
  – jak nazywa się teatr w którym występują lalki?itp.
 • Czytanie tekstu. Wyjaśnianie znaczenia wyrazów. Kończenie rysowania maski.
  Kolorowanie jej (karta pracy Czytam, piszę, liczę).
 • Wprowadzenie litery h – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
  Pokazujemy obrazek hulajnogi -karta pracy str.15.Rozmawiamy do czego służy hulajnoga,
  dzięki czemu się porusza, od czego zależy szybkość jej poruszania się itp.
  Dzielimy słowo hulajnoga na sylaby, głoski, pytamy dziecko jaką głoskę słyszy na
  początku. Wymyślamy słowa rozpoczynające się na głoskę h, słowa w których głoska h
  jest w środku na końcu. Szukamy imion rozpoczynających się na głoskę h.
  Pokazujemy literę h -karta pracy str.15, omawiamy do czego jest podobna. Wykonujemy
  ćwiczenia ze str.15,16,17.
 • Prezentacja dzieciom filmu „Jak powstaje przedstawienie teatralne”                    https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0