Warszawska syrenka

1. Słuchanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

-Wyjaśnianie, w jakich okolicznościach można go usłyszeć.

−Omówienie zasad zachowania się podczas słuchania i śpiewania hymnu; ponowne wysłuchanie hymnu w postawie na baczność i w ciszy.

2. Zabawy przy piosence „Syrenka”.

3. Zabawa ruchowa „Warszawskie gołębie.”

Dzieci poruszają się po sali, naśladując lot ptaków. Na dźwięk tamburynu zatrzymują się i klaszczą w ręce rytmizując tekst: Warszawskie gołębie wysoko latają i stolicę Polski z góry podziwiają.

4. Poznawanie położenia geograficznego Polski na podstawie mapy.

Wskazywanie granic, zwracanie uwagi na kolorystykę poszczególnych regionów naszego kraju: góry, wyżyny, niziny, wody, pokazywanie i nazywanie najdłuższych rzek (Wisła, Odra), największych miast leżących nad Wisłą (Kraków, Gdańsk), odczytywanie na mapie niektórych nazw: Tat r y, Bałtyk, odczytywanie nazw państw sąsiadujących z Polską (6-latki).

5. Ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej Rozgrzewka.

Zgodnie z rytmem wystukiwanym na bębenku dzieci: maszerują, biegają na palcach, za-trzymują się i wykonują obroty wokół siebie, podskoki obunóż, ponownie biegają na pal-cach, zmieniają kierunek (w tył zwrot), wykonują przysiad, krok w tył, maszerują w rytmie poloneza.

6. Muzyka relaksacyjna

pozdrawiam serdecznie, pani Justynka