Ważne dokumenty na Nowy Rok Szkolny

Drodzy Rodzice zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami obowiązującymi w naszym przedszkolu:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 256)

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie

Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie

Program Wychowawczy Przedszkola

Kompetencje kluczowe dzieci

Preorientacja zawodowa dzieci

Ramowy Rozkład Dnia

Przedszkolny Zestaw Programów i Projektów realizowanych w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Lubinie w roku szkolnym 2023/2024

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Regulamin organizacji wycieczek

Standardy ochrony małoletnich

 

Z niektórymi dokumentami zostaną Państwo zapoznani podczas zebrań organizacyjnych.