Ważne dokumenty na Nowy Rok Szkolny

Drodzy Rodzice zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami obowiązującymi w naszym przedszkolu:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 256)

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie

Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie

Program Wychowawczy Przedszkola

Kompetencje kluczowe dzieci

Ramowy Rozkład Dnia

Przedszkolny Zestaw Programów i Projektów realizowanych w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Lubinie w roku szkolnym 2021/2022

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Regulamin bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu

Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin wycieczek

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie w okresie pandemii COVID-19 ze zmianami

Z niektórymi dokumentami zostaną Państwo zapoznani podczas zebrań organizacyjnych.