Wielkanoc już się zbliża – dzień 4

•Dorysuj brakujący fragment – karta pracy

• Na Wielkanocnym stole – oglądanie zdjęć, rozmowa z rodzicami na temat tradycyjnych potraw w domach
• Pomoc w przygotowaniach do świąt, zachęcanie dzieci do pomocy w drobnych czynnościach np. układania swoich zabawek, wycierania kurzu
• Pisanki – ćwiczenia grafomotoryczne- karta pracy-rysowanie po śladach wzorów na pisankach
• Rozwiązywanie wielkanocnych krzyżówek – karty pracy