„Wiem, co jem”

Dzięki stałej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Lubinie nasi podopieczni po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w zajęciach poszerzających ich wiedzę na temat zdrowia i higieny. Odgadywały zagadki, stworzyły ogromną piramidę żywienia, nie zabrakło aktywności fizycznej.