Wiosenne prace na wsi

1. Zabawa przy piosence „Dziadek fajną farmę miał”

2. Zabawa Gdzie schowały się gąski?

Rodzic chowa w sali 10 sylwet gęsi. Dzieci ich szukają. Po odnalezieniu określają miejsca ich schowania, posługując się odpowiednimi przyimkami.

3. Karta pracy, cz. 4, s. 10.

Oglądanie strony gazety ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. Określanie, co to za prace. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim.

Pole

Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej wałowanie, a następnie siew i sadzenie roślin.

−Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?

−Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?

Sad

W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują drze-wa, bielą wapnem ich pnie.

−Dlaczego są wykonywane takie prace?

Zwierzęta wiejskie

Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być dojone kilka razy dziennie.

−Czy praca rolnika jest łatwa?

4. Oglądanie obrazków narzędzi ogrodniczych.

Dzieci oglądają obrazki narzędzi ogrodniczych: grabi, wideł, łopaty, motyki, sekatora, ko-newki.

Dzielą ich nazwy na sylaby (5-latki) i, wybranych, na głoski (6-latki).

5. Karta pracy, cz. 4, s. 11.

Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladach. Łączenie rysunków z nazwami. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedne grabie mniej niż w poprzednim.

pozdrawiam serdecznie, pani Justynka