Wiosna, wiosna

1. Zagadka na dobry początek: Co to za dama pięknymi kwiatami przybrana, wietrzykiem ciepłym powiewa, słonkiem łąki ogrzewa?

2. Praca z obrazkiem – wiosna.

Rozmowa na temat obrazka- zwrócenie uwagi na wypowiedzi w formie zdań prawidłowych pod względem gramatycznym.

– Co widzisz na obrazku?

– Ile jest na obrazku kwiatów, a ile motylków?

– Wymień i wskaż na obrazku oznaki wiosny.

– Postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów na obrazku, potem zasłoń obrazek
i wymieć co zapamiętałeś z pamięci.

[źródło: chomikuj.pl]

4. Znajdź różnice między obrazkami

[źródło: e- kolorowanki.eu]