Wołanie wiosny

1. Karta pracy, cz. 3, s. 65 – wskazywanie na rysunkach: słowika, wróbla, jaskółki, bociana. Kolorowanie rysunków ptaków, które powracają do Polski wiosną. Nazywanie ptaków przedstawionych na zdjęciach. Rysowanie po śladach ramek zdjęć.

2. Karta pracy, cz. 3, s. 66 – łączenie fragmentów obrazków z dołu karty z odpowiednimi pustymi miejscami na dużym obrazku.

3.  Ćwiczenia poranne.

– dziecko wykonuje ćwiczenia z rodzicem według instrukcji :

·         Ćwiczenia ruchowo-graficzne – Krople deszczu.

Dzieci kreślą kształt kropli deszczu w powietrzu raz prawą, raz lewą dłonią, a potem robią to samo na dywanie.

·         Zabawa Uciekaj! Pada deszcz.

Dzieci spacerują po pokoju. Na hasło: Deszcz, uciekają w wyznaczone miejsce w sali.

·         Zabawa bieżna z zastosowaniem przysłowia.

Dzieci rytmizują tekst przysłowia W marcu jak w garncu, tupiąc.

·      Zabawa ruchowa z elementem przeskoku – Uwaga! Kałuża. Dzieci spacerują po pokoju między rozłożonymi przez rodzica np. poduszkami – kałużami. Na hasło: Kałuża, przeskakują przez poduszki – kałuże.

4. Zabawa z wykorzystaniem piosenki Wołanie wiosny. (piosenka jest dostępna do odsłuchania na stronie MAC edukacja/mac akademia/piosenki i utwory).

Dzieci maszerują po pokoju:

I.  Dzisiaj w drodze do przedszkola

już zielone były pola,                      maszerują w rytmie,

a bociany klekotały,                        wyciągają przed siebie ręce, którymi naśladują bocianie                                                            dzioby, i miarowo nimi klaszczą,

bo na łąkę przyleciały.                    opuszczają ręce i maszerują w rytmie melodii piosenki,

 

Ref.: Zielona wiosenka nas woła,   dzieci stojące obok rodzica podają sobie ręce i wykonują

obroty w małych kołach, w lewą stronę,

zielona panienka wesoła.                 wykonują obroty w prawą stronę,

W oczy świeci nam złotym słońcem zatrzymują się i klaszczą miarowo,

i rozrzuca kwiaty pachnące.            naśladują rozrzucanie kwiatów.

 

II. Na gałązkach pierwsze pąki,

a na pąkach pierwsze bąki.              w rytmie piosenki obracają się w koło.

Żabki skaczą, a skowronek              zatrzymują się, wykonują miarowe podskoki w miejscu,

śpiewa jak srebrzysty dzwonek.       unoszą ręce nad głowy i małymi krokami wykonują

obrót wokół siebie,

Ref.: Zielona wiosenka nas woła,

 

III. Na spacerze zobaczymy,

czy już nigdzie nie ma zimy.             dziecko maszeruje w dowolnych kierunkach

Teraz wiosna rządzić będzie,

z czego bardzo się cieszymy!           w dalszym ciągu maszeruje, równocześnie klaszcząc

 

Ref.: Zielona wiosenka nas woła…

5. Praca plastyczna Wesoła Wilg

– dziecko maluje farbkami Wilgę

6. Zabawa relaksacyjna

– dziecko z poduszek buduje gniazdo, układa się na nich wygodnie jak mały ptaszek i słucha odgłosów natury.

 

pozdrawia pani Justyna i pani Kasia.