Zabawy ze słowem

Zabawy  ze  słowem

1. WYDZIERANKI LITEROWE potrzebne będą gazetki reklamowe. Zadaniem dziecka jest bardzo starannie wydzierać z gazet lub czasopism wskazane litery. Z wydartych liter dzieci tworzą sylaby, a następnie wyrazy.

2. ROZSYPANKA – PRZESTAWIANKA. Z wcześniej wydartych liter, rodzic układa długi wyraz, np. ROZSYPANKA, KROKODYL. Z długiego wyrazu dziecko tworzy dowolną liczbę nowych słów. Zasada zabawy dopuszcza zmianę liczby i kolejności liter.

3. DOKOŃCZ WYRAZ. Rodzic poleca dokończyć rozpoczęty przez siebie wyraz poprzez dopowiedzenie jego pozostałej części. Dziecko stara się znaleźć jak najwięcej możliwych części kończących daną sylab, np.: ko – tek, rek, łek, za, min, zioł itp.

4. DOBIERANIE WŁAŚCIWYCH OKREŚLEŃ DO PODANEGO WYRAŻENIA. Rodzic  podaje wyrażenie np.: „czerwony jak…”, „dumny jak…”, „chytry jak…”, itp. Zadaniem dzieci jest dokończyć dane wyrażenie.

5. CO KUPIŁA MAMA W SAMIE. Rodzic rozpoczyna zabawę słowami: „zgadnij, co kupiła mama w samie, na głoskę, np.: a. Dziecko może wymieniać wszystko, co można kupić na głoskę: a (andrut, arbuz itd.).

6. MAGIA SŁÓW. Rodzic rozpoczyna zabawę słowami: „pomyśl, jak można dany wyraz zastąpić innym słowem”, np.: ciemno – noc, ponuro, wieczór itp.; obiad – posiłek, danie, jedzenie, żywność; samochód – auto, pojazd, czterokołowiec; miasto – gród, osada, miejscowość; światło – lampka, lampa, żyrandol, świeca, ognisko, blask, żarówka, latarnia, ognisko.

7. KRZYŻÓWKA.

8. PRZECZYTAJ.