Zadania dla chętnych :)

Zadania dodatkowe dla zainteresowanych:

A i B – to gra w przeciwieństwa, proszę aby dzieci wycięły obrazki i  połączyły je w  przeciwieństwa, mogą grać nimi z rodzeństwem aby utrwalić nazewnictwo;

2A i 2B – to kalendarz pogody – zadaniem dzieci jest wycięcie obrazków i przez cały tydzień uzupełniać tabelkę, wklejając odpowiednie znaczki.