Zadania dla dzieci

Rodzicu, przeczytaj dziecku zagadkę:

„Zielony dywan , a na nim kwiatów tyle

Piją z nich nektar pszczoły, osy i motyle”    (Łąka)

Przyjrzyj się planszy z wiosennymi kwiatami. Nazwij kwiaty, które rozpoznajesz, a nieznane spróbuj sam odczytać. Jeśli nie rozpoznajesz jakiejś litery poproś o pomoc rodzica.

„Policz ile?”– karta pracy; przeliczanie kwiatków, motylków i ważek – policz tylko elementy, które wyglądają tak jak te w tabeli, zaznacz ilość kreskami lub jeśli potrafisz wpisz ich właściwą liczbę cyfrą.

Karta pracy – ćwicz drobne ruchy dłoni, ćwiczenie wykonuj starannie, dokładnie i powoli, nie spiesząc się.

Opowieść ruchowa „Spacer na łąkę” – kształtowanie siły, szybkości, skoczności, zwinności, koordynacji ruchowej; doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej i wzrokowo słuchowej; rozwijanie sprawności i różnorodnych form ekspresji ruchowej.

Przeczytajmy dziecku opowieść, jego zadaniem jest właściwie zareagować na tekst:

Jest pogoda słonko świeci, dziś na łąkę idą dzieci – raz, dwa, trzy.

(dzieci podskakują)

A tu nagle pada deszczyk – kap, kap, kap.

(dzieci w przysiadzie uderzają rytmicznie o podłogę)

I po liściach tak szeleści – szur, szur, szur.

(dzieci pocierają dłonią o dłoń)

Deszcz ustaje – słonko świeci i na łąkę biegną dzieci – hyc, hyc, hyc.

(dzieci biegają i rytmicznie podskakują)

Dzieci bawią się z ochotą, nagle patrzą – wszędzie błoto – hop, hop, hop.

(dzieci robią duże podskoki)

Jest pogoda słonko świeci  żabka wyszła im naprzeciw – bęc, bęc, bęc

(dzieci rytmicznie naśladują skoki żabki)

Zabawa z sylabami  – najpierw próbujemy ze zdjęcia odgadnąć jaki to ptak, potem czytamy sylaby i próbujemy odczytać cały wyraz , a na końcu dopasowujemy nazwę do ptaszka

„Liczymy od lewej” – powtarzamy liczebniki porządkowe

„Małe smuteczki” – rozwijamy wrażliwość emocjonalną dziecka. Dorysuj do obrazka ołówkiem wszystko to co jest smutne.