Zadania dla dzieci cz. I

Witam serdecznie dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne!

1. Ćwiczenie dla dzieci, które poprawnie wymawiają ,,sz’’. Zaczynamy utrwalać wymowę głoski ,,ż’’ w sylabach – Rodzic czyta, dziecko powtarza.

Ża , żo, że, żu, ży

Aża, ażo, aże, ażu, aży

Oża, ożo, oże, ożu, oży

Eża, eżo, eże, eżu, eży

Uża, użo, uże, użu, uży

Yża, yżo, yże, yżu, yży

3. Ciąg dalszy ćwiczeń utrwalających wymowę głoski ,, r ’’: rodzic czyta sylaby i wyrazy dziecko powtarza.

Gra, gro, gre, gru, gry,

Agra, agro, agre, agru, agry

Ogra, ogro, ogre, ogru, ogry

Egra, egro, egre, egru, egry

Ugra, ugro, ugre, ugru, ugry

Ygra, ygro, ygre, ygru ygry

Gra, grad, grabie, graham, gracz, gryka, grudzień, grubas, gruchot, grupa, gruszka, grom, gromada, groch, grochówka, agrafka, monogram, dekagram, kaligrafia, geografia, emigrant, agrest, kongres, ogryzek, tygrys, ogród, nagroda, ogrodnik, zagroda

4. Ćwiczymy pamięć słuchową- podział wyrazów na sylaby.

Każdą sylabę możemy wyklaskać, lub układać klocki przy wymawianiu każdej sylaby.

Mojego – mo-je-go                                                  motyle – mo- ty- le

Kolega – ko- le- ga                                                  muzyka- mu- zy -ka

Biwaku-  bi-wa-ku                                                  wesoła – we- so – ła

Rybacy – ry- ba- cy                                                zabawa- za- ba- wa

Solone-   so- lo- ne                                                  ładuje-   ła- du- je

Gorące – go –rą- ce                                                 owoce-  o- wo- ce

5. Utrwalamy wymowę głoski ,,s’’: rodzic czyta dziecko powtarza :

Posada, pisanie, pisanka, fosa, kosa, osa, polisa, melisa, masa, misa, klasa, aksamit, elipsa, kaseta, piosenka, wesele, wiosenka, ósemka, deser, fusy, kłosy, kosy, kompasy, magnesy, plusy, włosy,, misy, wysyła, wysypuje, fasola, osoba, wesołek, mięso, kapsułka.

pozdrawiam serdecznie, pani Ewa