Zadania dla dzieci

1. Kształcenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, wypowiedzi ustnych, poszerzanie słownictwa

Zabawa polega na zapamiętaniu elementów na danej karcie. Następnie kartę odwracamy i zadajemy pytania. Uprzedzamy dziecko, że będziemy pytać o elementy występujące na obrazku, ich ilość i kolory więc powinny zwracać uwagę właściwie na wszystko, dajemy dłuższą chwilę na dokładne obejrzenie obrazka.

2. Usprawnianie logicznego myślenia oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach

Co tu nie pasuje ? ( ilustrację można powiększyć)

3.  „Bardzo głodna gąsienica” uzupełnij podany rytm.

4. Zakoduj obrazek – usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej, logicznego myślenia, małej motoryki

Każdemu obrazkowi odpowiada określony znak.

Zadanie polega na zakodowaniu  paska poniżej zgodnie z podanymi znakami i tak np.  pod obrazkiem bociana rysujemy małe koło

5.„Kolorowe kwiatki” – ćwiczenie graficzne

[źródło: https://www.google.karty-pracy-wiosna.pl]

6. Ćwiczenia grafomotoryczne – rysuj po śladzie

pozdrawiam serdecznie, pani Małgosia