Zajęcia w Centrum Działań Twórczych – „Bezpieczny Przedszkolak” – gr II