Zestaw podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z art.22 ab ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U z 2018r. poz.1457) prezentujemy zestaw podręczników dla dzieci 6 letnich

Karty pracy przeznaczone są do pracy indywidualnej.
Ćwiczenia w nich zawarte:

  • wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły
  • rozwijają samodzielność, pobudzają u dzieci naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń
  • wyzwalają postawę twórczą
  • stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji
  • wprowadzają dzieci w świat wartości
  • rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie