Zmisiowane zajęcia – ferie :)

W ramach projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury dzieci wykonały zadanie w ramach IV Modułu pt. „Zmisiowane zajęcia”. Dzieci z gr III, IV i V samodzielnie wykonały karty pracy dla młodszych kolegów z gr. I i II. Satrszaki wykazały się ogromną wyobraźnią, pomysłowością i swoimi zdolnościami plastycznymi. Młodsze dzieci z wielką chęcią wykonały przygotowane dla nich zadania.

Agnieszka Klepaczek