Zwierzęta na wsi

1.      Aktywność językowa, poszerzenie, usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej oraz zakresu pojęć i słownictwa. Logiczne myślenie, przetwarzanie zdobytej wcześniej wiedzy.

Czym się różni miasto od wsi? (na podstawie ilustracji).

[źródło: https://www.google.pl/urlgryplanszowe.pl]

2. Kształcenie uważnego słuchania i pamięci bezpośredniej: proszę by rodzic powoli przeczytał wiersz, zadaniem dziecka zapamiętanie jak największej ilości nazw zwierząt, które występują w wierszu.

„Rozmowy zwierząt” A. Surowiec

W gospodarstwie już od rana

Rzecz się dzieje niesłychana.

Obudziły się zwierzęta

 i dyskusja rozpoczęta

Kukuryku! Kukuryku

Kto tak pieje przy kurniku?

A to kogut: kukuryka!

Woła kury do kurnika.

Ko ko, ko, ko, ko, ko, a to kto?

To jest kura – złotopióra.

Grzebie w ziemi pazurkami

Szuka miejsca z robaczkami.

Kiwi, kiwi, kwiczy świnka,

Co różowy ryjek ma,

Kwi, kwi, kwi, cha, cha, cha.

Kto tak czysty jest jak aj?

Na to kaczka kwacze tak:

Kwa, kwa, kwa ,kwa, kwa, kwak

Idź do rzeki umyj ryjek

Będziesz ładna tak, tak, tak.

Usłyszała to też krowa,

 zaryczała: Muu, muu, muu.

Słuszne rady dajesz tu,

Więc się umyj świnko już.

Konki zarżał i ha, ha, ha.

Tak skończyłą się historia ta.

3. Dalej bawimy się z wierszem – dziecko wymienia zwierzęta występujące w wierszu i układa zwierzęta, według kolejności występowania w wierszu. Następnie naśladuje głosy zwierząt (ćwiczenia ortofoniczne).

[źródło  https://www.google.pl/  www.supercoloring.com
https://www.google.pl/url  www.pinterest.ru
https://www.google.pl/url  modowo.pl darmowe-kolorowanki-do-pobrania
https://www.google.pl/urlkolorydladzieci.blogspot.com
https://www.google.pl/url www.e-kolorowanki.eu   kolorowanki-zwierzeta]

4. Ułóż zdanie z podanym słowem (wyrazem)- usprawnianie funkcji językowych – prawidłowa budowa gramatyczna zdań, poszerzanie słownictwa

kura           pies           mleko        wieś           krowa

5. Układanie obrazka z części i kolorowanie – usprawnianie małej motoryki, koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegawczości wzrokowej. Najpierw kolorujemy obrazek, potem rozcinamy na części i sklejamy.

6. Kształcenie pamięci  bezpośredniej oraz uważnego słuchania

Mówimy ciąg 3 – 4 zwierząt. Dziecko musi zapamiętać i ułożyć obrazki w odpowiedniej kolejności np.

kura, kura , kaczka, kogut ,

kogut, kaczka, krowa, kura. Należy wydrukować kilka kompletów obrazków.

7. Tworzenie zbiorów. Zadaniem dzieci jest utworzenie zbioru zwierząt – ptaki, ssaki

Tworzymy i przeliczamy elementów zbioru. Określamy na oko – gdzie jest mniej, a gdzie więcej.

Należy wydrukować kilka kompletów obrazków.

8. Wykreślanka – co tu nie pasuje ?

9.  Samodzielnie przeczytaj i narysuj ilustrację do przeczytanych zdań:

Kolorowe tulipany.

Ola robi tort.

 

[źródła: https://www.google.pl/url    www.przedszkola.edu.pl
https://www.google.pl/url    stylowi.pl
https://www.google.pl/url     www.e-kolorowanki.eu
https://www.google.pl/url       www.supercoloring.com]