Drodzy Rodzice

Rozpoczynamy nowy rok przedszkolny/szkolny. Inny, bo w reżimie sanitarnym. Proszę o zapoznanie się z informacjami ogólnymi, znajdującymi się na internetowej stronie przedszkola

https://www.przedszkole13.lubin.pl/.

Informacje dotyczące naszej grupy będą pojawiły się na stronie internetowej przedszkola w zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW – Grupa VI oraz na tutejszej grupie społecznościowej MOJE PRZEDSZKOLAKI. Proszę uważnie i na bieżąco śledzić wszystkie informacje, gdyż na razie nie będziemy widywać się w szkole, ani nie będzie tradycyjnego zebrania z rodzicami.

 

Rodzice, którzy chcą skorzystać z usług przedszkola powinni:

Zapoznać się z czynnikami ryzyka – Informacja dla rodziców dotycząca COVID-19 wraz Procedurą bezpieczeństwa.

Wypełnić i podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.

 

1. Każdy rodzic dostanie pakiet dokumentów, które należy wypełnić w domu i w całości przynieść do nauczyciela, do szkoły.

2. Oddział przedszkolny w szkole (zerówka) pracuje od 6.00 do 16.00

3. Ze względu na organizację pracy szkoły dzieci przyprowadzamy do godz. 8.00, a odbieramy od godz. 14.30.

Wchodzimy/przychodzimy  wejściem głównym szkoły (po schodach do góry).

4. Rodzice nie wchodzą do szkoły. Dziecko odbiera od rodzica i wydaje rodzicowi Pani woźna (szkolna lub przedszkolna – w zależności od godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka). Proszę zagospodarować sobie czas, by na spokojnie i bez stresu móc dziecko przyprowadzić i odebrać ze szkoły.

5. Jeśli dziecko będzie odbierał ktoś poza rodzicami, proszę pobrać i wydrukować ze strony internetowej upoważnienie i dostarczyć jutro do szkoły, gdyż Panie nie znają wszystkich członków rodziny dziecka.

6. Proszę o uaktualnienie numerów telefonów i adresów zamieszkania oraz wyznaczyć jeden numer telefonu do tzw. szybkiego kontaktu.

7. Raz w tygodniu, w poniedziałek od 15.30 do 16.00, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem,  będą odbywać się konsultacje z rodzicami (dla chętnych).

8. Trójka grupowa pozostaje bez zmian.

9. Proszę przygotować dzieciom kapcie i odzież na zmianę oraz podpisaną teczkę z gumką na prace dzieci, gdyż dzieci nie będą mogły wynosić nic ze szkoły.

10.  Dzieci nie przynoszą zabawek, ani innych zbędnych rzeczy do szkoły.

11. Udostępniony zostanie służbowy numer telefonu, do pilnego kontaktu z nauczycielami. Numer podamy najszybciej, jak będzie to możliwe.

 

Na pewno pojawią się nowe informacje, o których będziemy informować na bieżąco.

Pewne sprawy i sytuacje będziemy również rozwiązywać na bieżąco.

 

Czekamy z utęsknieniem na dzieci już jutro. Prosimy zabrać ze sobą uśmiech i dobry humor.

 

wychowawczynie:

Marzena Wacowska-Chałoń

Agnieszka Klepaczek