Sport to zdrowie – gr VI

„Duży, mały dobrze wie… Chcesz być zdrowym?” Ruszaj się!!! 🙂

Zajęcia sportowe to idealna okazja do rozbudzania chęci do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zaszczepienia w dziecku zamiłowania do ruchu, a także poznania i przestrzegania zasad rywalizacji sportowej oraz zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.

Agnieszka Klepaczek