„Żeby Polska była Polską” – Apel z okazji Święta Niepodległości

Najstarsze dzieci z przedszkola z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w Apelu z okazji Święta Niepodległości kształtując poczucie przynależności do narodu polskiego.