Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – gr VI

O tolerancji, emocjach, inności, prawach i obowiązkach dziecka w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka

Edukacja w zakresie praw dziecka jest nauką o prawach dziecka, ale przede wszystkim nauką na rzecz praw dziecka. Oznacza to, że w przedszkolu wyposażając dzieci w odpowiednie umiejętności, wiedzę oraz postawy uświadamiamy im, jak ważne są prawa dziecka, dlaczego powinny być przestrzegane i chronione. Zajęcia dotyczące praw dziecka wyposażają dzieci w takie umiejętności jak: słuchanie innych, współpraca, przestrzeganie zasad dobrej komunikacji, próby rozwiązywania problemów moralnych. Umiejętności te pomogą dzieciom m.in. w:

– analizowaniu otaczającego je świata,

– zrozumieniu, że prawa człowieka są sposobem na poprawę ich życia oraz życia innych ludzi,

– podejmowaniu działań na rzecz ochrony praw człowieka w przyszłości.

Praktyczny trening w zakresie znajomości własnych praw i praw innych przenika wszystkie społeczne doświadczenia przedszkolne dzieci kształtując ich postawy. Świadomość wagi praw innych wyrabia w dzieciach przeświadczenie, że współpraca jest lepsza niż konflikt, że każdy powinien być odpowiedzialny za swoje czyny, że możemy ulepszać świat, jeżeli będziemy próbować. Także postawy wspomagają kształtowanie moralności u dzieci i przygotowują je do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Marzena Wacowska – Chałoń