Zabawy matematyczne

Wykreśl odejmowane elementy jak we wzorze i wpisz właściwy wynik.

Wpisz ilość punktów odczytany na kostkach, potem wykonaj działanie.

Pokoloruj tyle kratek ile wskazuje liczba.

Narysuj obok taki sam obrazek, łącząc kropki.

Zabawy z tangramem.

Tangram to układ figur geometrycznych, które po połączeniu tworzą kwadrat, służą do układania wzorów,

możesz ułożyć takie, jak moje lub stworzyć własne.