Podróż do Krainy uprzejmości

Zabawa ruchowa w formie opowieści ruchowej „Podróż do Krainy uprzejmości”.
Proszę zrobić drukowanymi literami napisy na kartkach: proszę, dziękuję, przepraszam.

Następnie zapraszamy dziecko do Krainy uprzejmości.

Dziecko wędrując przechodzi przez strumień, musi  to zrobić wysoko podnosząc kolana, przedziera się przez krzaki, przeskakuje przez przeszkody, idzie na palcach, przechodzi na czworakach przez tunel. Po dotarciu na miejsce rodzic – królowa Krainy uprzejmości wita dziecko. Kłania się, mówi dzień dobry i przedstawia się. Dziecko jej się odkłania. Królowa mówi, że dotarło do Krainy uprzejmości. Królowa opowiada o tym, że zgodnie z panującymi tu zasadami dzieci muszą wiedzieć, jakich słów użyć w konkretnej sytuacji. Królowa pokazuje i odczytuje zapisane na kolorowych kartkach wyrazy proszę, dziękuję, przepraszam. Następnie głośno wraz z rodzicem odczytuje te napisy, rodzic pokazuje palcem słowo i czyta.

• Wypowiadanie się na temat: Co to znaczy być dobrym kolegą i przyjacielem?

Dziecko przy pomocy rodzica, stara się odpowiedzieć „Co to

znaczy być dobrym kolegą i przyjacielem”. Królowa Krainy uprzejmości – utrwala zasady

i normy zachowania. Podsumowuje stwierdzeniem, że aby wspólne zabawy się udały, wszyscy muszą odnosić się do siebie życzliwie.

Uczymy się dalej piosenki „Tato to już lato”.

Zabawa z kartami pracy:

1. „Policz zwierzątka”

2. „Znajdź taką samą piłkę”